נטלנים – נטילת ידיים נטילת ידיים – לצקת קדושה וטהרה אל תוך העשייה

ללא ספק נטילת ידיים היא אחת המצוות המיסטיות, הרוחניות, הפחות מוכרות ומובנות לאדם הפשוט. יחד עם זאת, ממבט מעמיק מלמד אותנו על רובד חדש בחיים.

מה הקשר בין נטילת ידיים בבוקר, נטילת ידיים אחרי שירותים, נטילת ידיים לפני לסעודה, ונטילת ידיים כללית?

טוב, אז כמובן מלבד העובדה שעבור כולם יש צורך בנטלה כשרה לנטילת ידיים, מסתבר שמדובר על מצוות שונות לחלוטין, אך כולן כולן חותרות לאותה נקודה רכה, עליונה, א-לוהית.

אחת ההנחיות החשובות ביהדות הינה "בכל דרכיך דעהו". לדעת את א-לוהים, לזכור אותו ולחבר אותו אל חיי המעשה. וכפי שכותב הרמב"ם בהלכות דעות, פרק ג הלכה ב במילים האלה:

"צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו כולם, ל(מטרה של) לידע את השם ברוך הוא בלבד.

ויהיה שבתו, וקומו, (הישיבה שלו, והקימה שלו) ודבורו, הכל לעומת (למטרת) זה הדבר.

כיצד (עושים את זה בפועל)? כשישא ויתן, (משא ומתן עסקי) או יעשה מלאכה ליטול שכר (להתפרנס) לא יהיה בלבו (במחשבתו, שהמטרה שלו היא) לקבוץ ממון בלבד (להרוויח כסף) אלא יעשה דברים האלו כדי שימצא (באמצעות הכספים שירוויח) דברים שהגוף צריך להם: מ(התחום של) אכילה ושתיה, וישיבת בית, ונשיאת אשה.

וכן כשיאכל, וישתה, ויבעול, לא ישים בלבו (שהמטרה שלו היא) לעשות דברים האלו כדי ליהנות בלבד, עד ש(אם זו המטרה היחידה שלו) נמצא שאינו אוכל ושותה אלא (רק מאכל) המתוק לחיך, ויבעול כדי ליהנות, אלא ישים על לבו שיאכל וישתה כדי להברות (לחזק) גופו ואיבריו בלבד (ובאמצעות האנרגיות הללו הוא יוכל לעשות דברים חיוביים) לפיכך לא יאכל כל שהחיך מתאוה ככלב וחמור אלא יאכל דברים המועילים לגוף אם מרים אם מתוקים (…)"

משמעות הדבר היא כי האדם הוא מהווה את החיבור בין חיי הרוח לחיי החומר. הוא פועל בעולם החומרי, אך הוא יכול לקדשם את החומר ולהעלות אותו, כאשר החומר מתועל, פונה ומיועד לקדושה וחיי רוח.

זהו תפקידו של האדם בעולם, לראות את המימד הרוחני גם בדברים הכי טכניים והכי פיזיים: משא ומתן, מסחר, עבודה, אכילה ושתיה. דברים שבתרבויות אחרות ניתן לראות בהם "כניעה" לעולם החומר, אולם היהדות מלמדת את האדם להשתמש בחומר למען הרוח. לא לשלול אותו אלא להפך, להשתמש בו בקדושה.

הידיים מסמלות את חיי העשייה. נטילת הידיים היא מעין טבילה מינימלית במקווה טהרה. נטילת ידיים בקום טבילה במקווה. הטבילה במקווה מסמלת את חיבור למקור, לאנרגיות הראשוניות של הבריאה, ליצירה טהורה נטולה התערבות וכוונות זדון.

נטילת הידיים בבוקר, בהשכמה, מסמלת את תחילת ההתחדשות הגשמית של האדם לאורך היום כולו ואומרת לו: את כל אלה תפנה ותתעל למטרות רוחניות.

לאחר התעסקות בצרכי הגוף, נטילת הידיים מסמלת את החזרה להתעסקות רוחנית, וגם נטילת ידיים לפני אכילת לחם אומרת לאדם כי האכילה, שעלולה להיות חומרית ובהמית, יכולה להפוך למטען אנרגיה שתתועל למטרות חיוביות.

נטלן פריט שימושי , פריט יודיאיקה ייחודי!

מאמרים נוספים בנושא: