החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות

היסטוריה, המדליה הראשונה שהונפקה הייתה מדליית "חירות ישראל" שתוכנה והרעיון העיצובי התבסס על המטבע הרומי "יהודה השבויה"

החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות Read More »