פחמן שחור מול גלם לבן, קווים לדמותה של הגזענות

נקודה שחורה סימנה ירידת ערך עצומה בשווי האבן לעומת נקודה באותו גודל אבל לבנה